Pesten voorkomen in de praktijk (Beter Begeleiden, november 2023)

Over het aanspreekpunt pesten en de anti-pestcoördinator.

Tekst: Marijke van der Zalm en Frank Brouwer

Literatuur

  • Kamerstukken II, 29240, nr. 133 (4 juli 2023). Geraadpleegd op 3 oktober 2023, van https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z12777&did=2023D30508
  • Lodewick, J., Geurts, R., Lucas, K., Van den Broek, A, & Ramaker, C. (2023). Veilig op school. Landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022: veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs. ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/15/veiligheidsmonitor-veilig-op-school-2021-2022
  • Overheid.nl (z.d.). Wet vrij en veilig onderwijs. Geraadpleegd op 3 oktober 2023, van https://www.internetconsultatie.nl/vrijenveiligonderwijs/b1