Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak (BBM sept 2014)

Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt
dit uitgangspunt. Deze bedreiging vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit
artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is
waar een school aan zou moeten denken. Gedragsdeskundige Kees van Overveld
bepleit een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste
prioriteit krijgt.