PLG als katalysator van professionalisering (BBM mei 2021)

De meeste begeleiders, leraren en schoolleiders vinden het leuk om gericht te werken aan hun eigen ontwikkeling en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Een handig hulpmiddel hierbij is de professionele leergemeenschap, oftewel: PLG. PLG-begeleiders Martin Bruggink en Maarten Bruns vertellen er meer over.