Positieve ervaringen met het lettertype Dyslexie: Een placebo effect? (BBD juni 2012)

Desgevraagd plaatste Anna Bosman enkele kritische kanttekeningen bij de positieve uitkomsten van een onderzoek naar de effectiviteit van het lettertype dyslexie