Praktijkflyer Vrienden in de klas, hoe ondersteun je dat?

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gingen voorheen meestal naar een speciale school; de laatste jaren komen er voor hen steeds meer mogelijkheden om
op een reguliere school onderwijs te volgen. Dit is een positieve ontwikkeling want daardoor kunnen zij naar een school dichtbij huis. Voor leerlingen die extra aandacht vragen vanwege hun gedrag, zit er echter ook
een risicokant aan: deze leerlingen worden niet altijd geaccepteerd in de klas en hebben moeite met het aangaan van vriendschappen. Zo is er onderzoek gedaan waaruit blijkt dat deze leerlingen soms door geen enkele
klasgenoot worden gekozen als vriend.
Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat deze leerlingen zich toch thuis gaan voelen in de klas. Leerkrachten hebben daar een belangrijke rol in; zij zijn immers degenen die dag in dag uit met deze leerlingen te maken hebben. Om deze reden hebben we een onderzoek gedaan naar hoe leerkrachten omgaan met en reageren op deze leerlingen. Het was de bedoeling om adviezen over hoe om te gaan met deze leerlingen helder te krijgen; het
onderzoek kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling tot beter inclusief onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
In deze flyer worden handige tips genoemd en een stappenplan.

De LBBO heeft aan dit project meegewerkt.