Prikkelverwerking op school (BBD nov 2013)

Onderzoek wijst uit dat 6 tot 15 procent van de leerlingen te maken heeft met prikkelverwerkingsproblemen. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor de alertheid en het concentratievermogen van deze kinderen, waardoor leren minder vanzelfsprekend wordt.
In dit artikel wordt ingegaan op het herkennen van deze problemen en hoe er vervolgens naar te handelen.