Project “Natuurlijk welkom op school” (BBD sept 2008)

Over omgaan met kinderen met een beperking op de reguliere basisschool.