Psychomotorische therapie op school (BBD nov 2013)

Op scholen worden geregeld kinderen met sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen gesignaleerd. Gebruikelijke begeleiding voor zorgleerlingen is niet altijd toereikend en vaak is er behoefte aan specifieke ondersteuning. Psychomotorische therapie is een therapievorm waarbij het directe ervaren uitgangspunt is. PMT sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen.