Rapport Een verstevigd fundament voor iedereen

Het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen bevat de resultaten van een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

In de samenvatting is te lezen dan het onderwijs het fundament van onze kenniseconomie en de toekomst van onze kinderen is. Waar Nederland voorheen een van de beste onderwijssystemen van Europa kende, is dat niet langer het geval. Wat zijn de oorzaken van deze trend en wat kan Nederland doen om dit tij te keren? Om deze vragen te beantwoorden richt dit onderzoek zich op de vraag of er in het Nederlandse basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs (samen het funderend onderwijs) voldoende wordt geïnvesteerd om aan de verwachtingen die aan scholen gesteld worden te voldoen (d.w.z. ‘toereikendheid’), en of dit geld effectief en efficiënt (d.w.z. ‘doelmatig’) wordt besteed. Uit ons onderzoek blijkt dat de bekostiging die scholen ontvangen slechts toereikend is om met een ‘voldoende’ te worden beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.