Reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs (BBD dec 2016)

De reactie van de LBBO op de tiende evaluatie Passend Onderwijs december 2016