Recensie: BUUT, Passend Onderwijs, kom maar op! (BBM okt 2010)

In zestien korte hoofdstukken wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot Passend Onderwijs en good-practices uiteengezet.