Recensie: De Gouden weken 2.0 (BBM okt 2019)

Recensie van het in 20119 door Eduforce uitgegeven boek ‘De Gouden weken 2.0, groepsvorming en ouderbetrokkenheid’.