Recensie: De Gouden weken, groepsvorming en ouderbetrokkenheid (BBD mei 2011)

Recensie van het boek ‘De Gouden Weken’ over groepsvorming en ouderbetrokkenheid