Recensie: Geen kind overboord (BBD mrt 2013)

Recensie van het boek ‘Geen kind overboord’ , Een onderzoek naar passende onderwijszorgarrangementen voor leerplichtigen.