Recensie: Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs (BBM april 2013)

Over de taak van de ib’er binnen de teamverantwoordelijkheid voor goed leesonderwijs