Recensie: Het jongetje Robbert (BBM jan 2022)

Recensie van het in 2021 door SWP uitgegeven boek Het jongetje Robbert, over leerangst en zelbepaaldheid.