Recensie: Ouders en school, succesfactoren voor betrokkenheid (BBD sept 2013)

Recensie van het boek ‘Ouders en school, succcesfactoren voor betrokkenheid’ door
Dr. Frederik Smit

Dr. Frederik Smit is als senior-onderzoeker en coördinator van het expertisecentrum Ouders, school en buurt verbonden aan het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Ouderbetrokkenheid is een rode draad in zijn onderzoeksloopbaan.