Recensie: Van pesten naar samenwerken (BBM okt 2013)

Recensie van het boek ‘van pesten naar samenwerken, de supportgroep oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school’

Sue Young is onafhankelijk consultant gedragsondersteuning. Het grootste deel van haar carrière was ze werkzaam in het onderwijs in Hull, Engeland. Ze haalde haar master ‘Leerlinggedrag’ aan de universiteit van Hull en specialiseerde zich begin jaren ’90 in gedragsondersteuning. Ze werd anti-pestcoördinator
voor Hull. Wereldwijd geeft ze lezingen en trainingen in oplossingsgericht werken in het onderwijs.