Recensie: Veranderend toezicht (BBM jan 2018)

Recensie van het in 2017 door uitgeverij Pica uitgegeven boek ‘Veranderend toezicht, werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’