Recensie: Verbinding. Praktijkboek systeemdenken in een lerende school (BBM okt 2021)

Recensie van het in 2021 door Natuurlijk leren uitgegeven boek Verbinding. Praktijkboek systeemdenken in een lerende school