Recensie: Wanneer krijgen we weer les? (BBM okt20)

Recensie van het in 2019 door Scriptum uitgegeven boek van Paula van Manen.