Regel en uitzondering, over passend onderwijs bij hoogbegaafdheid (BBM dec21)

Het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid blijkt geen makkelijke opgave. Kan wetenschappelijke kennis hierbij helpen? En hoe vertaal je deze kennis naar de werkvloer?

Tekst: Sven Mathijssen