Regie over het eigen gedrag (BBM sept 2019)

Sommige kinderen missen de grip op hun eigen gedrag, ze kunnen zichzelf niet genoeg sturen. Ze zijn snel afgeleid en vinden het lastig om te functioneren in een groep. Wat kun je doen om de ontwikkeling van zelfregulatie bij deze kinderen te stimuleren?