Routekaart van BAO naar SO-SBO – Begeleiders, laat je werk zien! (BBM sept 21)

De routekaart wordt besproken in het artikel Begeleiders laat je werk zien! uit Beter Begeleiden, september 2021

In trajecten waarin de Zolang-Zodra besproken wordt, gebruiken we soms ook een ‘routekaart’. Deze visualiseert het proces van een eventuele TLV-aanvraag, de mogelijke onderwijsvormen en daarbij behorende s(b)o-scholen in de regio. Het afgebeelde stoplicht geeft het bespreken van de Zolang-Zodra weer. Zie je veel oranje in de Zolang-Zodra en wordt een overstap overwogen, dan kun je de verschillende onderwijsvormen alvast bespreken. Het samenwerkingsverband kan ingezet worden om verder mee te denken over een passende onderwijsplek voor de leerling.