Rubriek: Bijzondere kinderen; Diabetes type 1 (BBM okt 2021)

In deze rubriek belichten we een bijzondere of zeldzame aandoening, stoornis of eigenschap bij kinderen, waarmee je in je werk te maken kunt krijgen. Wat houdt deze in, hoe ga je
ermee om en wat hebben deze kinderen nodig? Deze keer: diabetes type 1.