‘Samen leren’ in het belang van begaafde leerlingen

Ook begaafde leerlingen hebben passend onderwijs nodig, waarbij hun ̒ leer-kracht ̓wordt aangesproken. Om allerlei redenen lukt dat momenteel nog niet overal even goed. Er zijn goede leraren nodig die, ondersteund door de wetenschap, lerarenopleiding en overheid, met de juiste kennis en expertise de begaafde leerlingen in hun klas kunnen begeleiden.