Samenwerken met de leerplichtambtenaar (BBM jan 2022)

Bij het voorkómen van schoolverzuim en thuiszitten kun je als begeleider heel goed samen optrekken met Leerplicht. Twee leerplichtambtenaren die intensief met scholen samenwerken in de zorgstructuur vertellen over hun ervaringen: ‘We zijn steeds meer
gericht op samen oplossen en minder op handhaven.’

Interview door Josje Jaasma