Scheiden is lijden, maar niet voor de kinderen (BBM mei 2019)

Scheiden is helaas een realiteit waar veel ouders en kinderen mee leven. André Rouvoet is voorzitter van Platform Scheiden zonder schade dat zich onder meer bezighoudt met het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure. Wat doet het platform nog meer en welke rol ziet Rouvoet voor de school?

Interview: Nettie Kramer