Scholen kunnen meer dan dat ze denken. (BBD juni 2008)

Vraaggericht werken biedt meer perspectief voor de leerling met een onderwijsbelemmering. Over de rol van de onderwijsconsulenten van de ACTB