Schooluitval vanuit het perspectief van thuiszitters (BBM jan 2021)

In 2020 zou geen leerling meer thuiszitten. Voor iedere leerling zou er een passende onderwijsplek zijn gerealiseerd. Maar dit is ondanks allerlei inspanningen niet gelukt. Geeft ons onderwijs niet thuis? En wat is ervoor nodig om wél alle leerlingen binnenboord te houden?

Tekst: Marion van Binsbergen, Sanne Pronk, Erik van Schooten