Selectief mutisme, hoe om te gaan met een kind dat niet durft te praten (BBM sept 2016)

In een kleuterklas kom je ze wel vaker tegen; kinderen die alles nog spannend vinden, nog niet mee durven doen met activiteiten, de kat uit de boom kijken en vooral nog niets tegen de leerkracht durven te zeggen. Verlegenheid? Of kan er meer aan de hand zijn? Als het niet durven praten langer duurt dan een aantal
maanden kan er ook sprake zijn van selectief mutisme.
Tekst: Eustache Sollman