Snel terug naar school is veel beter

Landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren. Bestemd voor scholen, diensten jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren.