Snelle Sociale Steun op school (BBM jan 20)

Getuige zijn van huiselijk geweld is een stressvolle en traumatische ervaring voor kinderen. De school is bij uitstek een plek waar het kind zich veilig kan voelen en waar gewerkt kan worden aan herstel en veerkracht. Het is dan wel zaak dat de school snel op de hoogte is van wat er thuis is voorgevallen. Hiervoor heeft Augeo het project ‘Handle with Care’ opgestart.

Tekst: Edith Geurts