Sociale veiligheid op school (BBD april 2017)

Elke school is verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid van haar personeel en leerlingen. Om dit kracht bij te zetten is sinds augustus 2015 de ‘Wet Veiligheid op School’ in werking. Wat houdt de wet in? Waar moet de school aan voldoen? En hoe pak je dat aan?

Tekst: Chantal Lagrand-Homburg en Emily van Driel