Speelkwartier, alleen of samen? (Beter Begeleiden, mei 2024)

Hoe een goede inrichting van het schoolplein bijdraagt aan een fijne pauze voor iedereen.

Tekst: Carolien Rieffe

 

Literatuur

 • Barbour A. C. (1999). The impact of playground design on the play behaviors of children with differing levels of physical competence. Early Child Research Quarterly, 14(1), 75-98.
 • Da Silva, B. M. S., Rieffe, C., Frijns, J. H. M., Sousa, H., Monteiro, L., & Veiga, G. (2022). Being deaf in mainstream schools; the effect of a hearing loss in children’s playground behaviors. Children, 9, 1091. https://doi.org/10.3390/children9071091
 • Eichengreen, A., Van Rooijen, M., Van Klaveren, L. M., Nasri, M., Tsou, Y. T., Koutamanis, A., Baratchi, M., & Rieffe, C. (ter perse). The impact of loose-parts-play on schoolyard social participation of children with and without disabilities: A case study. Child: Care, Health & Development.
 • Gibson J. L., Cornell M., & Gill, T. (2017). A systematic review of research into the impact of loose parts play on children’s cognitive, social and emotional development. School Ment Health, 9(4), 295–309.
 • Gray, P. (2011). The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents. American Journal of Play, 3(4), 443-463.
 • Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. Pediatrics, 119 (1), 182–191.
 • Montessori, M. (1989). The child, society, and the world: Unpublished speeches and writings (Vol. 7).
 • Nederlandse Vereniging voor autisme (2019). NVA factsheet. Autisme & Thuiszitters/vrijstellingen/passend onderwijs. https://www.autisme.nl/autisme-thuiszitters-vrijstellingen-passend-onderwijs
 • Rieffe, C., Kamp, S., Pentinga, J., Becker, M., Van Klaveren, L., & Blijd-Hoogewys, E. M. A. (2021). Sociale inclusie en ASS op middelbare scholen, wat is er nodig? Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 20(3), 51-59.
 • Rieffe, C., & Koutamanis, A. (2023). Een autisme-vriendelijke school; Architectuur als eerste stap. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 22(4), 29-39.
 • Tsou, Y. T., Kovács, L. V., Louloumari, A., Stockmann, L., Blijd-Hoogewys, E. M. A., Koutamanis, A., & Rieffe, C. (2024). School-based interventions for increasing autistic pupils’ social inclusion in mainstream schools: A systematic review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s40489-024-00429-2
 • Tsou, Y .T., Nasri, M., Li, B., Blijd-Hoogewys, E. M. A., Baratchi, M., Koutamanis, A., & Rieffe, C. (in revisie). Social connectedness and loneliness in school for autistic and non-autistic children.
 • Unicef (1989). Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Artikel 31: spel en vrije tijd. https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/art-31-spel-en-vrije-tijd
 • Veiga, G., De Leng, W., Cachucho, R., Ketelaar, L., Kok, J. N., Knobbe, A., Neto, C., & Rieffe, C. (2017). Social competence at the playground: Preschoolers during recess. Infant Child Dev. doi:10.1002/icd.1957
 • Veiga, G., Da Silva, B., Gibson, J., & Rieffe, C. (2022). Play and emotions: The effect of physical play on children’s social well-being. In D. Dukes, A. C. Samson & E. Walle (Reds). The Oxford Handbook of Emotional Development (pp.339- 354). Oxford University Press.
 • Vygotsky, L. S. (1967). Play and its role in the mental development of the child. Soviet psychology, 5(3), 6-18. doi:10.2753/RPO1061-040505036 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017). https://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/2017-01-01