Spelenderwijs op weg naar zelfregulatie (BBM nov 2015)

Het vermogen van een kind om zelf zijn gedrag te reguleren heeft te maken met de ontwikkeling van executieve functies: een verzamelterm van denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag. Een kind kan die ontwikkeling niet alleen doormaken, ouders en leerkrachten spelen hierbij een onmisbare rol. In dit artikel staat de vraag centraal hoe deze begeleiding al in groep 1/2 vormgegeven kan worden.

Tekst Laurian Jacobs