Stand van zaken passend onderwijs: Feiten en cijfers (BBM mei 2017)

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 zijn er rapporten en publicaties verschenen die inzicht bieden in de effectiviteit van de maatregelen en de uitvoering in de praktijk. Een bloemlezing.

Samenstelling: Janny Buma