Startende leraren begeleiden (Beter Begeleiden, januari 2024)

Hoe kan een goed begeleidingsprogramma voor startende leraren eruitzien? Met twee praktijkvoorbeelden.

Tekst: Marjolein Mantelaers, Norbert Bakker, Anouk Abegg

 

Literatuur

  • CNV (2023). Wat zijn de rechten van een startende leraar in het primair onderwijs? CNV Connectief. https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/wat-zijn-de-rechten-van-een-startende-leerkracht-in-het-primair-onderwijs-po/#:~:text=Coach%2Fbegeleiding%20en%20afspraken,ontwikkelt%20naar%20een%20basisbekwame%20leerkracht
  • Freidus, H. (1994). Supervision of second-career teachers: What’s our line? [paper] Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, VS.
    https://eric.ed.gov/?id=ED375122
  • Helms-Lorenz, M., Van der Pers, M., Maulana, R., Van der Lans, R., Moorer, P. ,& Flens, P. (2019). Opschaling van inductie en het pedagogisch-didactisch handelen van beginnende docenten in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 96(1), 40-63.
  • Lee, D., & Lamport, M. (2011). Non-traditional entrants to the profession of teaching: Motivations and experiences of second- career educators. Christian Perspectives in Education, 4(2), 1-39.
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2023). Uitval startende leraren voortgezet onderwijs https://www.ocwincijfers.nl/sectoren/voortgezet-onderwijs/personeel/uitval-startende-leraren-voortgezet-onderwijs/
  • Smith, T. M., & Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714. https://doi.org/10.3102/00028312041003681
  • Troesch, L. M., & Bauer, C. E. (2020). Is teaching less challenging for second-career switchers? First and second-career teachers’ appraisal of professional challenges and their intention to leave teaching. Frontiers in psychology, 10, 1-14. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.03067/full