Sterk naar voortgezet onderwijs (BBD mei 2015)

De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs bij autisme

Niet elk kind met autisme heeft behoefte aan de ondersteuningsstructuur van een speciaal (basis)onderwijsomgeving.

Duizenden leerlingen met autisme volgen een onderwijsprogramma binnen het regulier basisonderwijs, met of zonder extra ondersteuning, en stromen door naar het regulier voortgezet onderwijs. Dit artikel zoomt in op de vraag hoe het basisonderwijs de leerling met autisme kan ondersteunen bij een succesvolle overstap naar de middelbare school.

Tekst: Inge Verstraete