Steun bieden aan vluchtelingkinderen (BBD feb 2017)

Vluchtelingenkinderen hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Ook na aankomst in Nederland ervaren ze vaak nog veel stress, bijvoorbeeld over het verblijf in het AZC. Ieder kind reageert hier anders op. Sommigen lijden aan ernstige stressklachten, anderen reageren veerkrachtiger. School kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veerkracht en het herstel van deze kinderen.

Tekst: Roely Drijfhout en Andrea Smits