SWPBS bevordert soepele overgang (BBD mei 2014)

Bevordert SchoolWide Positive Behavior een soepele overgang voor leerlingen naar een volgende groep? Als je op scholen komt waar dit systeem succesvol is ingevoerd, is het antwoord direct ‘ja’. Het effect van dit systeem is namelijk dat er een positieve en eenduidige pedagogische aanpak ontstaat in het schoolteam. Verschillen tussen leerkrachten in het handelen worden daardoor kleiner en er ontstaat een veilig en voorspelbaar sociaal klimaat in de hele school.