SWPBS in het voortgezet onderwijs (BBD mrt 2015)

Gaat in de klas veel aandacht naar enkele leerlingen met gedragsproblemen, waardoor de docent het gevoel krijgt dat de rest van de klas tekort wordt gedaan?
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is ook in het VO een aanpak waarbij de focus ligt op een positieve benadering en het aanleren van gewenst gedrag in plaats van afleren van ongewenst gedrag.