Synchroon Coachen als aanvullende methodiek op School Video Interactie Begeleiding (BBD sept 2013)

In 2008-2009 is door Fontys OSO in samenwerking met Rec Vierland, een aanvullende methodiek ontwikkeld op de SVIB-methode; ‘Synchroon coachen met SVIB’. Hiermee is het mogelijk om leerkrachten of leerlingen tijdens het leerproces direct feedback te geven met behulp van een headset.