Taal van oplossingen (BBM jan 2015)

In dit artikel vertelt dr. Dick J. van Dijk iets over zijn onderzoek naar oplossingsgerichte interactie. Hij legt in zijn proefschrift níet uit dat oplossingsgericht werken (OGW) effect heeft – dat is genoegzaam aangetoond; hij maakt duidelijk welk theoretisch concept er achter die effectiviteit schuilgaat. Met zijn bevindingen, die zijn verkregen uit systematische observaties, wil hij (aankomende) specialisten beter toerusten.