Thuiszitter, kom samen in actie (BBM mrt 2016)

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een open deur, maar helaas is dit recht nog niet altijd gewaarborgd. Nog steeds zijn er thuiszitters in Nederland: kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuiszitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel een speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Passend onderwijs blijkt (nog) niet het sluitende aanbod op te leveren waarop gehoopt was.

Tekst: Carry Roozemond