Toegepaste gedragsleer in het onderwijs (BBM dec21)

Gedragsproblemen zijn zo oud als het onderwijs zelf. Hoe ga je ermee om? Programma’s die gebaseerd zijn op de toegepaste gedragsleer (TGL) zijn bewezen effectief. In dit artikel laat Chris Struiksma zien welke basisprincipes van TGL je kunt gebruiken om
naar gedragsproblemen te kijken, deze aan te pakken én ze te voorkomen.

Tekst: Chris Struiksma