Toetsen en hoe verder? Opbrengstgericht werken met Diataal in PO en VO (BBD mei 2013)

Diataal heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volledig toetsvolgsysteem. Een artikel hierover.