Toetsen en testen (BBD nov 2008)

Een kritische beschouwing over de betrouwbaarheid van ‘sociaal-emotionele’ leerlingvolgsystemen en de beoordelingsprocedures van leerlinggedrag.