Topboek: bilingual education in the 21st century en Haal meer uit meertaligheid

Sommige boeken zijn tijdloos: hoe oud ze ook zijn, je moet ze lezen, omdat de inhoud ervan zo waardevol is voor je werk. Deze keer de must-reads van Joana Duarte, lector
Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden Hogeschool, en Lidy Peters, intern begeleider op basisschool De Dubbeldekker in Hilversum en redactielid van ‘Beter Begeleiden’.