Trainen met beeldbegeleiding is effectief (BBM okt 2013)

Professionele werknemers, zoals in het onderwijs en de verpleging, hebben te maken met continue veranderingen in hun werk. Ze moeten daarom flexibel zijn, hun werk zelf regelen en kunnen reflecteren op hun activiteiten en gedrag. Studenten moeten dit al tijdens hun opleiding leren. Uit promotie-onderzoek van Agaath Dekker-Groen aan de Universiteit Utrecht blijkt dat een trainingsprogramma voor docenten hierin kan voorzien.